Commissies

Naast het bestuur bestaan er ook een aantal commissies. Deze commissies dragen zelfstandig zorg voor verscheidene zaken binnen de club.
 

Jeugdcommissie:
Organiseert door het seizoen heen diverse tennisactiviteiten voor de jeugd. Sport en Spel zijn hierbij het belangrijkste.

Kantinecommissie
Zij verzorgen de inkoop van alle soorten drankjes en etenswaren. Het openstellingsrooster van de kantine en de planning van de kantinebezetting vergt ook veel van hun aandacht. De leden, die kantinedienst draaien, bezitten allen het IVA-(Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) certificaat.

Onderhoudscommissie
De leden van deze commissie werken minimaal 1 dag per week aan het onderhoud van ons clubgebouw. Daarnaast wordt gewerkt aan de kwaliteit van de banen. Het groen rond ons clubgebouw en de banen wordt ook zeker niet vergeten. 

Ledenadministratie
De administratieve verwerking van het aan- en afmelden bij de KNLTB en het up to date houden van de gegevens van onze leden.

Wordt verzorgd door Freek Verrips.

 

Kascontrolecommissie
Het 1x per jaar controleren van de jaarcijfers, opgesteld door de penningmeester. Van deze controle wordt verslag uitgebracht aan de Algemene Ledenvergadering.

Redactiecommissie
Zij verzorgen ons clublad, wat 3x per jaar verschijnt.

Wordt verzorgd door Hans Bergers en Nelleke van de Griek.


 

 Tennisvereniging de Golfbreker

Westkapelseweg 28

4374BB Zoutelande

Tel: 0118-561989

tvdegolfbreker@zeelandnet.nl

Op de kalender


Weersverwachting
Zoutelande
Meer weer in Zoutelande